Tại Lễ công bố HVNCLC 2019 đêm 20/2/2019,  Hội doanh nghiệp HVNCLC đã trao chứng nhận “HVNCLC – Chuẩn hội nhập” cho 14 doanh nghiệp:

1 – Công ty Cổ phần Bibica, 2 – Công ty Cổ Phần One – One miền Trung, 3 – Công ty Cổ phần Công nghệ thực phẩm Châu Á, 4 – CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO TRÀNG AN 2 – VIỆT NAM, 5 – Công ty Cổ phần đồ uống cao cấp Thái Lan, 6 – Công ty Cổ phần XNK Điều Việt Hà, 7 – Công ty TNHH Koyu & Unitek, 8 – Công ty TNHH Thực phẩm 3F Việt, 9 – Công ty TNHH Angst – Trường Vinh, 10 – Công ty Cổ phần Thương mại Khải Hoàn, 11 – Công ty Cổ phần thực phẩm Phạm Nghĩa, 12 – Công ty Cổ phần muối Vĩnh Hảo, 13 – Cơ sở kinh doanh thực phẩm Gia Long Ký, 14 – DNTN Cơ sở Khai thác Chế biến hải sản Thanh Quốc.

Như vậy, đến nay đã có 102 doanh nghiệp được trao chứng nhận này.