Nhiều xu hướng đầu tư, kinh doanh đã thay đổi do dịch bệnh là những gợi ý để xây dựng các chính sách, giải pháp phù hợp trong tình hình mới. Bối cảnh mới đã đặt cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trước những thách thức rất mới và rất khác:
Tính bất định cao hơn: Không ai nghĩ về những tác động của dịch bệnh như thế này, trong phim Hollywood thôi!
Doanh nghiệp không chỉ phải đối mặt với những vấn đề kinh doanh trực tiếp của doanh nghiệp mình, của ngành mình nữa mà đã phải đối mặt với những vấn đề lớn hơn, những thách thức toàn cầu, những vấn đề không biên giới: Dịch bệnh, biến đổi khí hậu, cạnh tranh giữa các nước lớn.
5 XU HƯỚNG ĐẦU TƯ KINH DOANH THỜI GIAN TỚI:
1/ Sẵn sàng thay đổi: (đã thay đổi, phải thay đổi, sẵn sàng thay đổi) những mô hình kinh doanh cũ, không phù hợp:
• Cấp độ quốc gia: Chuỗi sản xuất tập trung vào một số nước. Việt Nam có cơ hội để thay thế một phần vai trò của Trung Quốc.
• Thay đổi ở cả cấp độ doanh nghiệp: cách thức kinh doanh truyền thống. Tới chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin. Phổ biến hình thức làm việc từ xa…
2/ Thích ứng tốt hơn: Dịch bệnh, rồi biến đổi khí hậu. Việt Nam là 1 trong 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất bởi biến đổi khí hậu.
3/ Hướng nội hơn: Xu hướng bảo hộ của các quốc gia ngày càng rõ nét. Việt Nam là một thị trường lớn, có lợi thế. Doanh nghiệp Việt Nam do vậy đừng quên thị trường trong nước. Thị trường tiêu dùng của Việt Nam đang rất hấp dẫn do ổn định, tăng trưởng liên tục và đã ngưỡng thu nhập trung bình khá đã ở phân khúc chính.
4/ Xanh hơn: Xu hướng chung của thế giới là chung tay bảo vệ môi trường. Việt Nam có cam kết rất cao về giảm phát thải, mục tiêu net Zero vào 2050. Đầu tư FDI cũng phải xanh hơn. Vốn tín dụng cũng ưu tiên cho vay những dự án xanh. VCCI cũng vừa chuẩn bị công bố bộ chỉ số xanh.
5/ Nhân văn hơn, vì con người hơn: Trong bối cảnh dịch bệnh này quan tâm đến con người, sức khoẻ hơn, cả sức khoẻ tâm lý. Ngành nghề quan trọng như y tế, chăm sóc sức khoẻ. Các sản phẩm công nghệ cũng hướng đến phục vụ cho cuộc sông con người.
Doanh nghiệp Việt Nam đang trên giai đoạn đầu của quá trình phát triển, không ngại thay đổi, vốn sẵn khả năng thích ứng, quan tâm đến thị trường trong nước, đang dần hướng đến các tiêu chuẩn xanh hơn, nhân văn hơn. Hy vọng Đại dịch Covid 19 này là lúc để doanh nghiệp Việt Nam nâng cấp mình.
BSA Media ghi