Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 doanh nghiệp cần cân nhắc chuyển mạnh sang kinh tế số để vượt khó

Đại dịch Covid-19 đã gây ra khủng hoảng kinh tế toàn cầu, tác động sâu sắc tới tất các lĩnh vực xã hội như giáo dục, văn hoá, thay đổi cả hành vi và thói quen của con người.

TS Lê Đăng Doanh: Chuyển mạnh sang kinh tế số để vượt khó