Trong quý 3, doanh nghiệp đạt doanh thu 8.563 tỷ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng Sabeco đạt 3.482 tỷ đồng, giảm 6,3% so với cùng kỳ…

Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã chứng khoán SAB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2018. Theo đó, quý 3 doanh nghiệp đạt doanh thu 8.563 tỷ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ.

Dù doanh thu tài chính tăng, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm song lợi nhuận sau thuế của Sabeco, chỉ đạt 1.035 tỷ đồng, giảm 10,2% so với cùng kỳ 2017. Trong đó, lãi ròng của công ty mẹ là 975 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên, lợi nhuận một quý của Sabeco (mẹ) rơi xuống dưới 1.000 tỷ đồng kể từ năm 2017 đến nay. Hơn nữa, xu hướng giảm lợi nhuận cũng nhen nhóm.

Luỹ kế 9 tháng năm 2018, doanh thu Sabeco đạt 25.543 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ ngành nghề cốt lõi của công ty là bia chiếm 85%, các ngành khác như bao bì, vật tư, nước giải khát, cồn, rượu…cũng đóng góp vào cơ cấu doanh thu tổng công ty.

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng Sabeco đạt 3.482 tỷ đồng, giảm 6,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận công ty mẹ chỉ đạt ở mức 3.312 tỷ đồng. EPS của SAB đạt 4.900 đồng/cổ phiếu.

Kết thúc quý 3/2018, tổng tài sản của Sabeco vượt 23.000 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 66%. Tiền mặt và tài sản tương đương tiền lên tới 12.000 tỷ đồng, chiếm 52% tổng tài sản. Việc đầu tư vào công ty liên kết của Sabeco cũng có nhiều bất lợi khi doanh nghiệp này phải trích lập dự phòng rủi ro tài chính lên tới 326 tỷ đồng. Điểm sáng của doanh nghiệp là 9.079 lợi nhuận sau phân phối.

Năm 2018, Sabeco đặt kế hoạch lãi sau thuế đạt 4.007 tỷ đồng, giảm 19% so với thực hiện năm 2017. Trước đó, năm 2017, Sabeco ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 4.949 tỷ đồng.

Trước đó, Vietnam Beverage (công ty con của Thai Bev) đã chi tới 5 tỷ USD (110.000 tỷ đồng) để sở hữu 343.642.587 cổ phiếu SAB (chiếm 53,6%) vốn Sabeco.

Quy mô cuộc đấu giá này được cho là lớn nhất trong lịch sử bán vốn tại khu vực Đông Nam Á trong 3 năm trở lại đây.

ThaiBev đã mua cổ phiếu SAB tại mức giá 320.000 đồng, bằng đúng giá khởi điểm mà Bộ Công Thương đưa ra. Đến thời điểm hiện tại, SAB có giá 222.500 đồng/cổ phiếu, vốn hoá 142.685 tỷ đồng.

Theo Vneconomy