Đón đoàn đánh giá trang trại hữu cơ

Công ty cổ phần Vinamit vừa đạt Chứng nhận hữu cơ của Trung Quốc cấp cho sản phẩm MÍT hữu cơ (mít tươi và mít sấy). Đây là bược đột phá thị trường xuất khẩu chính ngạch nông sản Việt Nam vào thị trường Trung Quốc.

Điều đáng nói là cách chứng nhận của Trung Quốc hoàn toàn khác các nước trên thế giới: rất khó khăn, nhiêu khê và chi tiết hơn nhiều. Cho nên dù đã được cấp chứng nhận hữu cơ của Hoa Kỳ và EU và vẫn đang xuất hàng qua các thị trường khó tính nhất, nhưng khi đến với Trung Quốc, Vinamit vẫn phải đăng ký lại từ đầu để được hướng dẫn và theo dõi quá trình thực hành tiêu chuẩn hữu cơ trong 3 năm liên tiếp và phải tiếp nhận kiểm tra nghiêm ngặt của đoàn đánh giá chứng nhận hàng năm.

Theo đó, họ chỉ đánh giá chứng nhận những cây đã có trái và có thể thu hoạch, kiểm tra ngay tại nông trang, đếm thực tế tổng số cây và sản lượng trái và chỉ cấp cho đúng diện tích trồng, số cây và sản lượng trái  tương ứng. Những loại cây khác (thơm, chuối…) dù trồng trên đất và phương pháp, qui trình tương đồng mà chưa có trái thì họ cũng chưa chứng nhận.

Sản phẩm được chứng nhận được dán logo và đặc biệt có dán nhãn kiểm tra trên bảo bì để hải quan Trung Quốc kiểm soát.

Giấy chứng nhận hữu cơ đầu tiên mà Trung Quốc cấp cho Việt Nam mà Vinamit nhận được là kết quả của quyết tâm theo đuổi xuất khẩu chính ngạch, có thể coi là bước đột phá thành công, mở ra thị trường xuất khẩu lớn Trung Quốc.

Logo Organic của Trung Quốc
Giấy chứng nhận hữu cơ phía Trung Quốc cấp cho Vinamit
Tem dán trên bao bì

K.H