Trong quý II/2020, doanh thu của Vissan ghi nhận tăng, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế lại giảm sâu.

Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan, UPCoM: VSN) ghi nhận doanh thu quý II/2020 tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 1.233 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm hơn 30%, chỉ còn 41 tỷ đồng.

Doanh thu hợp nhất quý II/2020 của Vissan là 1.233 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên do giá vốn hàng bán ghi nhận gần 1.000 tỷ đồng tương ứng tăng 16,8% nên lợi nhuận gộp thu về giảm 13% so với quý II/2019, đạt 233 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lợi nhuận từ hoạt động tài chính của Vissan lại âm (-) hơn 1 tỷ đồng trong kỳ do chi phí tài chính lớn hơn doanh thu tài chính.

Kết quý II/2020, Vissan ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm hơn 30%, chỉ đạt hơn 41 tỷ đồng.

Giải trình về kết quả thu được trong quý II/2020, ban lãnh đạo Vissan cho biết doanh thu tăng chủ yếu do công ty mở rộng điểm bán, phát triển các chương trình bán hàng. Tuy nhiên, tốc độ tăng doanh thu bán hàng thấp hơn tốc độ tăng giá vốn hàng bán và việc hoàn nhập Quỹ khoa học công nghệ 20 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2019 làm lợi nhuận trong kỳ sụt giảm.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Vissan ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 2.686 tỷ đồng và 87 tỷ đồng, tương ứng tăng 15,3% và giảm 11,9%.

So với phương án kinh doanh năm 2020 được ĐHCĐ Vissan thông qua hồi tháng 6 thì cả doanh thu và lợi nhuận đều đã hoàn thành được 48% kế hoạch đề ra. Cụ thể, doanh thu mục tiêu năm 2020 của Vissan là 5.580 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 180 tỷ đồng.

Về cơ cấu tài sản, tổng tài sản của Vissan không thay đổi đáng kể so với đầu năm 2020, ghi nhận 1.976 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm hơn 73%, đạt 1.453 tỷ đồng. Các khoản tương đương tiền đã tăng 51% so với đầu năm, cuối kỳ ghi nhận hơn 493 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của VSN chốt quý II/2020 là 912 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ 2,8% so với đầu năm. Trong kỳ, Vissan đã chi hơn 523 tỷ đồng để trả nợ gốc. Tuy nhiên, dòng tiền thu từ đi vay của doanh nghiệp này lại ghi nhận tăng gấp 3 lần so với lũy kế 2 quý đầu năm 2019, hiện là 588 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản tiền thân là Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản, một doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA). Vissan được thành lập năm 1970 và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 1974. Ngành nghề chủ yếu của VSN là sản xuất kinh doanh thịt tươi sống, đông lạnh và thực phẩm chế biến từ thịt.

Hiện Vissan đang sở hữu hệ thống phân phối gồm 130.000 điểm bán trên kênh truyền thống, hơn 1.000 siêu thị, cửa hàng tiện lợi và hệ thống gần 50 cửa hàng giới thiệu sản phẩm trên toàn quốc.

Năm 2016, cổ phiếu VSN chính thức niêm yết trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 67.000 đồng/cổ phiếu. Hiện VSN đang giao dịch ở mức giá 26.900 đồng/cổ phiếu (giá đóng cửa phiên 26/7/2020). Giá trị vốn hóa của VSN ước tính khoảng hơn 1.900 tỷ đồng.

Theo VietNamFinance