Kể từ ngày 1/8/2020 khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) có hiệu lực, xuất khẩu gạo của Việt Nam sang EU được hưởng thuế suất 0%. Đây là một lợi thế mới so với các nhà xuất khẩu châu Á khác vốn phải chịu thuế suất 5-45%. Các mặt hàng nông thủy sản khác cũng có thuế suất thấp hơn trước.
Hàng rào thuế quan được gỡ bỏ. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam phải vượt qua hàng rào kỹ thuật để có thể đưa nông sản và các mặt hàng tiêu dùng của Việt Nam vào thị trường khó tính bậc nhất này. “Bộ tiêu chuẩn GLOBAL Gap tồn tại từ trước tới giờ, không có gì thay đổi, tức là không có chuyện dựng thêm hàng rào kỹ thuật để làm khó nhà xuất khẩu Việt Nam”, ông Nguyễn Huy, chuyên gia tiêu chuẩn từ dự án “Hàng Việt Nam Chất lượng cao – Chuẩn hội nhập” cho biết.

Muốn vào châu Âu phải “vượt rào” tiêu chuẩn!