Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Trước đây, hàng hóa của Việt Nam, nhất là nông – thủy sản xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc chủ yếu theo đường tiểu ngạch, hay còn gọi là đường bộ qua cửa khẩu. Tuy nhiên, gần đây, quốc gia này có nhiều thay đổi trong chính sách như giảm thuế quan, siết chặt chất lượng sản phẩm…

Do vậy, doanh nghiệp Việt có nhiều cơ hội đưa hàng sang thị trường này theo đường chính ngạch (cảng biển). Việc xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc sẽ giúp cho doanh nghiệp tránh được rủi ro, có sự tăng trưởng về xuất khẩu tốt hơn. Thông tin về xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc như thế nào? Doanh nghiệp chúng ta cần chuẩn bị những gì để đạt được kết quả tốt?

BSA CHANNEL