Xuất khẩu nông sản ra nước ngoài, đâu là điều kiện quyết định?

1379

Xuất khẩu nông sản ra nước ngoài, tuân thủ tiêu chuẩn tự nguyện là điều kiện quyết định? Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt nam trong 10 tháng đã qua của năm 2018 đã đạt gần 33 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh các thị trường truyền thống, nông sản của chúng ta đã tới được cả những thị trường khó tính bậc nhất như Nhật Bản và các nước châu Âu. Vươn được tới thị trường đó là một bài toán khó, làm thế nào để duy trì được thị trường lại là một bài toán khó khác.

BSA CHANNEL