23 năm – một hành trình không ngơi nghỉ của Hàng Việt Nam chất lượng cao. Từ hành trình đó, rất nhiều doanh nghiệp, rất nhiều thương hiệu đã vươn lên, bay cao, bay xa.