Hình ảnh Logo Hàng Việt Nam chất lượng cao - Do Người tiêu dùng bình chọn bị in trái phép trên bao bì sản phẩm "Bàn chữ thập chân thấp" của Cơ sở sản xuất nhựa Việt Anh
Ngày 23/08/2022, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao (DN HVNCLC) đã có văn bản chính thức gửi Cơ sở sản xuất nhựa Việt Anh, vì đã có hành vi sử dụng Nhãn hiệu HVNCLC mà không có sự cho phép của Hội DN HVNCLC.
Sau khi gửi văn bản yêu cầu chấm dứt hành vi sử dụng nhãn hiệu trái phép, Hội sẽ tiếp tục theo dõi việc phản hồi, đáp ứng của doanh nghiệp và sẽ tiếp tục thông tin.

Văn phòng Hội DN HVNCLC