Trong các dữ liệu lưu trữ suốt 25 năm qua, sản phẩm của Công Ty TNHH Áo mưa Rồng Vàng Thủ Đô chưa bao giờ được người tiêu dùng bình chọn HVNCLC
Vừa qua, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao (Hội DN HVNCLC) tiến hành rà soát việc sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận HVNCLC trên thị trường.
Qua đó, Hội phát hiện sản phẩm áo mưa Công Ty TNHH Áo mưa Rồng Vàng Thủ Đô, địa chỉ trụ sở: thôn An Bình, xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đã sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận (logo) HVNCLC do Người tiêu dùng bình chọn (hình ảnh đính kèm).

Trong các dữ liệu lưu trữ suốt 25 năm qua, sản phẩm của Công Ty TNHH Áo mưa Rồng Vàng Thủ Đô chưa bao giờ được người tiêu dùng bình chọn và đương nhiên đơn vị chưa từng được cấp quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận này.
Chúng tôi cũng thông báo rằng Nhãn hiệu (logo) HVNCLC là tài sản thuộc sở hữu của Hội DN HVNCLC đã được đăng ký bảo hộ theo Giấy chứng nhận số 124661 ngày 27/05/2014 của Cục Sở hữu trí tuệ.
Do đó, việc Công Ty TNHH Áo mưa Rồng Vàng Thủ Đô sử dụng Nhãn hiệu HVNCLC trên sản phẩm của mình khi chưa được chủ sở hữu nhãn hiệu cho ph p là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định tại Điều 12 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009, đồng thời vi phạm Quy chế Sử dụng nhãn hiệu chứng nhận HVNCLC của Hội DN HVNCLC.
Hội DN HVNCLC đã gửi công văn yêu cầu Công Ty TNHH Áo mưa Rồng Vàng Thủ Đô chấm dứt ngay hành vi sử dụng Nhãn hiệu (logo) HVNCLC trái pháp luật nói trên, lập tức gỡ bỏ toàn bộ Nhãn hiệu và logo HVNCLC trên sản phẩm.
Sau ngày 9/10/2020 Hội DN HVNCLC sẽ tiến hành kiểm tra, nếu doanh nghiệp vẫn còn vi phạm chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng, văn phòng luật sư thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để xử lý vi phạm và sẽ công bố rộng rãi hành vi vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Hội DN HVNCLC