Nhãn hiệu HVNCLC bị sử dụng trái phép trên bao bì sản phẩm của 2 doanh nghiệp trên
Ngày 17.08.2022, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao (DN HVNCLC) đã có văn bản chính thức gửi cho 2 Công ty là:
– Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Võ Tố Uyên
– Công ty TNHH Áo mưa Rồng Vàng Thủ Đô
Vì đã có hành vi sử dụng Nhãn hiệu HVNCLC mà không có sự cho phép của Hội DN HVNCLC.
Sau khi gửi văn bản yêu cầu chấm dứt hành vi sử dụng nhãn hiệu trái phép, Hội sẽ tiếp tục theo dõi việc phản hồi, đáp ứng của doanh nghiệp và sẽ tiếp tục thông tin.

Nhãn hiệu HVNCLC bị sử dụng trái phép trên bao bì sản phẩm của Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Võ Tố Uyên

Nhãn hiệu HVNCLC bị sử dụng trái phép trên bao bì sản phẩm của Công ty TNHH Áo mưa Rồng Vàng Thủ Đô
Văn phòng Hội DN HVNCLC