Trao Chứng nhận HVNCLC 2020 – có giá trị sử dụng đến hết 2021 – tái khởi động kinh doanh sau Covid 19