Vòng Tay Việt đã trao tiền hỗ trợ cho 225 em học sinh mồ côi do Covid