Nếu các loại bánh tráng khác thường giòn, khi cuốn dễ bị rách, hay cần phải nhúng qua nước trước khi gói, cuốn nhưng bánh tráng Tân Nhiên thì không cần làm vậy. Công đoạn nhúng nước đã được bỏ qua khi sử dụng bánh tráng Tân Nhiên. Do đó, bạn sẽ vừa tiết kiệm được thời gian, vừa thưởng thức được độ thơm ngon của loại bánh tráng này.