TỔNG QUAN

Sau 20 năm thực hiện chương trình Hàng Việt Nam Chất lượng cao (sáng kiến của báo Sài Gòn Tiếp Thị bắt đầu từ năm 1997), vào năm thứ 21, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng kinh tế thế giới, Hội doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao (HVNCLC) nhận thấy rằng cần phải bổ sung một sức mạnh mới cho Hàng Việt Nam, đảm bảo chất lượng ngang bằng, phù hợp để hội nhập và cạnh tranh với hàng hóa thế giới.

Hội DN HVNCLC đã xây dựng Bộ tiêu chí HVNCLC – Chuẩn hội nhập” song song cùng với danh hiệu “HVNCLC – do người tiêu dùng bình chọn” nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển, thâm nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bộ tiêu chí HVNCLC – Chuẩn hội nhập là bộ tiêu chuẩn mới của Hội DN HVNCLC, được xây dựng dựa trên sự kế thừa các quy định, thực hành hiện có tại VN, được diễn giải và đảm bảo giám sát quá trình áp dụng tuân thủ các quy định về công nhận, chứng nhận quốc tế có liên quan.

Hội luôn duy trì sự tín nhiệm của thị trường đối với Bộ tiêu chí bằng cách thiết lập quan hệ với các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế như FoodPlus GmbH, NOAA Fisheries, GFSI, GMP+ International,…

CƠ SỞ PHÁP LÝ 

– Quyết định về cho phép thành lập Hội DN HVNCLC TPHCM số 930/QĐ-UBND ngày 02 tháng 03 năm 2010 của Ủy ban Nhân dân TP.HCM. 

– Quyết định về công nhận Ban Chấp hành Hội DN HVNCLC TPHCM số 3794/QĐ-UBND ngày 27 tháng 08 năm 2010 của Ủy ban Nhân dân TP.HCM.

– Quyết định về phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Hội DN HVNCLC TPHCM số 3795/QĐ-UBND ngày 27 tháng 08 năm 2010 của Ủy ban Nhân dân TP.HCM.

– Quyết định 147/2005 QĐ-UBND ngày 18/08/2005 của UBND TPHCM về giao Trung tâm Xúc tiến Thương mại & Đầu tư, Báo Sài Gòn Tiếp Thị tổ chức chương trình HVNCLC. 

– Quyết định 4395/QĐ-UBND ngày 16/09/2011 và Văn bản 6789/VP-TM ngày 24/09/2011 của UBND TPHCM về việc giao Hội DN HVNCLC tổ chức triển khai chương trình HVNCLC, thay thế Quyết định 147/2005QĐ-UBND 

– Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp đối tượng sở hữu công nghiệp nhãn hiệu chứng nhận HVNCLC ngày 10/01/2014. 

– Giấy chứng nhận đăng ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp số 7134/ĐKHĐSH cấp theo Quyết định số 1920/QĐ-SHTT ngày 24/06/2014 Hội Doanh nghiệp HVNCLC là đối tượng được chuyển nhượng toàn bộ quyền sở hữu nhãn hiệu chứng nhận đang được bảo hộ theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu HVNCLC DO NGƯỜI TIÊU DÙNG BÌNH CHỌN. Số GCN: 124661, ngày cấp 12/05/2009 (Quyết định gia hạn số: 61829/QĐ-SHTT ngày 07 tháng 09 năm 2017 có hiệu lực trong vòng 10 năm)

– Quyết định Ban hành qui chế sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận HVNCLC do NTD bình chọn số 05/QĐ-Hội ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Hội DN HVNCLC TPHCM.

– Qui chế (sửa đổi bổ sung) cấp giấy chứng nhận HVNCLC của Hội DN HVNCLC ngày 30 tháng 06 năm 2014. 

– Qui chế (sửa đổi bổ sung) sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận HVNCLC của Hội DN HVNCLC ngày 13/12/2013 của Hội DN HVNCLC TPHCM.

– Giấy Chứng nhận Đăng ký Nhãn hiệu số 295960 cấp theo Quyết định số 12642/QĐ-SHTT của Cục Sở hữu Trí tuệ Quyết định về việc cấp Giấy Chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu chứng nhận số 295960 nhãn hiệu HVNCLC_CHUẨN HỘI NHẬP cho chủ Giấy chứn nhận là Hội DN HVNCLC TPHCM ngày 28/02/2018.

SỨ MỆNH
 
-Bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng thông qua cam kết tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất.

-Xây dựng lòng tin vững chắc cho người tiêu dùng khi doanh nghiệp ứng dụng bộ tiêu chí này.

-Khuyến khích doanh nghiệp quan tâm hơn tới việc tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam và quốc tế.

-Khuyến khích doanh nghiệp thực hiện các hệ thống quản lý chất lượng quốc tế để đảm bảo chất lượng sản phẩm luôn ổn định.

-Tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp luôn tự mình đảm bảo giữ vững tin cậy của người tiêu dùng, vì hệ thống tiêu chuẩn đã cam kết là nghiêm ngặt, khoa học và minh bạch để người tiêu dùng có thể kiểm tra, kiểm định chất lượng bất cứ lúc nào.

>> XEM DANH SÁCH DN HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO – CHUẨN HỘI NHẬP

>> HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO CHUẨN HỘI NHẬP PHIÊN BẢN TIẾNG ANH

Hội DN HVNCLC