Bộ tiêu chí Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao – Chuẩn hội nhập là bộ tiêu chuẩn mới của Hội DN Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao, được xây dựng dựa trên sự kế thừa các quy định, thực hành hiện có tại VN, được diễn giải và đảm bảo giám sát quá trình áp dụng tuân thủ các quy định về công nhận, chứng nhận quốc tế có liên quan. Hội luôn duy trì sự tín nhiệm của thị trường đối với Bộ tiêu chí bằng cách thiết lập quan hệ với các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế như FoodPlus GmbH, NOAA Fisheries, GFSI, GMP+ International,…
 
Sản phẩm của tôi được sản xuất tại nước ngoài thì có được tham gia xét duyệt không?

Không. Bộ tiêu chí chỉ xếp hạng cho những sản phẩm được sản xuất, chế biến tại Việt Nam.

 Tôi kinh doanh thương mại thì các sản phẩm đó có được xét duyệt không?

Không, Bộ tiêu chí chỉ xếp dạng cho những sản phẩm do chính doanh nghiệp sản xuất.

Doanh nghiệp của tôi cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

Doanh nghiệp vui lòng gửi email tới địa chỉ: everyone@bsas.com.vn BSAS sẽ liên lạc với doanh nghiệp để có hướng dẫn cụ thể.

Tôi chưa đạt danh hiệu HVNCLC thì có được tham gia xét duyệt không?

Trong Bộ tiêu chí HVNCLC- Chuẩn hội nhập, ngoài tiêu chí đánh giá bình chọn của người tiêu dùng (chiếm 15% trên tổng số điểm), chúng tôi còn xét đến các yếu tố về tính an toàn, chất lượng của sản phẩm (chiếm 85% tồng số điểm). Do đó, nếu các DN không được sự bình chọn của người tiêu dùng nhưng có quy trình sản xuất đảm bảo tính an toàn và chất lượng sản phẩm vẫn hoàn toàn có thể đăng ký tham gia xét duyệt.

Nếu tôi là một doanh nghiệp chỉ chuyên xuất khẩu đi nước ngoài, không được sự bình chọn của người tiêu dùng Việt Nam thì tôi có được đăng ký xét duyệt không?

Đối với các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu cần thỏa mãn các tiêu chí về tỷ lệ xuất khẩu theo quy định của Bộ tiêu chí.

Có bao nhiêu cấp độ mà doanh nghiệp sẽ đạt được?

Có 3 cấp độ:

 • Đạt chuẩn hội nhập (đạt yêu cầu) – 3 ngôi sao vàng
 • Đạt thêm ngôi sao xanh
 • Đạt thêm ngôi sao đỏ
 
Làm sao để doanh nghiệp đạt được chuẩn hội nhập?

Là nhà sản xuất thực phẩm an toàn được các tổ chức đánh giá (các đơn vị đánh giá đủ năng lực) đánh giá là đạt các điều kiện của Bộ tiêu chí và được Hội đồng thẩm định thông qua kết quả này.

Có 3 nhóm tiêu chí cần xem xét khi xét chuẩn hội nhập:

 • Hợp pháp
 • An toàn thực phẩm
 • Cạnh tranh
 
Ai là người xây dựng Bộ tiêu chí ngành thực phẩm?

Để đạt tiêu chí hợp pháp, doanh nghiệp cần thuộc nhóm tiêu chí ‘Đo ván’, không tính điểm.

Cái giấy tờ cần cung cấp trong bộ hồ sơ đăng ký:

 • Chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Báo cáo đánh giá của cơ quan quản lý an toàn thực phẩm về việc doanh nghiệp đủ điều kiện sản xuất thực phẩm an toàn
 • Công bố chất lượng sản phẩm, hợp chuẩn hoặc hợp quy của sản phẩm
 • Nhãn đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước
 • Báo cáo môi trường được phê duyệt theo quy định của pháp luật
 • Hồ sơ đăng ký lao động với cơ quan quản lý nhà nước
 • Phương án PCCC được phê duyệt
 
Tiêu chí an toàn thực phẩm trong cấp độ chuẩn hội nhập bao gồm các tiêu chuẩn nào?

Điểm cho tiêu chí an toàn thực phẩm chiếm tỷ trọng 85% trong tổng số điểm doanh nghiệp đạt được. Được đánh giá theo các phụ lục từ 1 đến 5, bao gồm các vấn đề:

 • Các chương trình vệ sinh
 • Chương trình thực hành sản xuất tốt
 • HACCP
 • Lưu trữ hồ sơ
 • Truy xuất nguồn gốc sản phẩm
 • Triệu hồi, thu hồi sản phẩm
 • Đào tạo
Tiêu chí cạnh tranh trong cấp độ chuẩn hội nhập bao gồm các tiêu chuẩn nào?

Điểm của tiêu chí cạnh tranh chiếm tỷ trọng 15% trong tổng số điểm doanh nghiệp đạt được. Doanh nghiệp phải đạt danh hiệu Hàng Việt Nam Chất Lượng cao hoặc có tỷ lệ xuất khẩu đạt yêu cầu cho từng ngành hàng theo Quy định về hàng xuất khẩu tham gia vào quá trình xếp hạng. 

Làm sao để doanh nghiệp đạt thêm ngôi sao xanh?

Doanh nghiệp phải thỏa đầy đủ các nhóm tiêu chí ĐẠT CHUẨN HỘI NHẬP, chiếm tổng tỷ trọng 70% và có đạt thêm tiêu chuẩn về trách nhiệm với xã hội (chú trọng trách nhiệm với người lao động và môi trường).
Doanh nghiệp cần cung cấp các bằng chứng về việc doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ các tiêu chí An sinh xã hội, Môi trường và Hội nhập để tham gia xét duyệt.

Tiêu chuẩn an sinh xã hội để đạt thêm ngôi sao xanh là gì?

Chiếm tỉ trọng 15%. Được đánh giá theo phụ lục 6, bao gồm các vấn đề:
– Tuân thủ các yêu cầu của luật lao động về các vấn đề chế độ lương, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, phúc lợi, bảo hiểm, giờ làm việc/ nghỉ ngơi.
– Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động/ phương tiện sơ cấp cứu.
– Đào tạo vệ sinh an toàn lao động/ sơ cấp cứu.

Tiêu chuẩn môi trường để đạt thêm ngôi sao xanh là gì?

Điểm của tiêu chuẩn môi trường chiếm tỉ trọng 10%. Doanh nghiệp cung cấp đầy đủ bằng chứng về việc
– Tuân thủ các giới hạn ô nhiễm xả, thải
– Kết quả thực hiện kế hoạch giảm thiểu tác động tiêu cực đồng thời tăng cường các ảnh hưởng tích cực đến môi trường

Tiêu chuẩn hội nhập để đạt thêm ngôi sao xanh là gì?

Chiếm tỉ trọng 5%. Doanh nghiệp đạt được chứng nhận quốc tế về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hoặc thực hành nông nghiệp tốt, Công nghệ, Thực hành trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với người lao động, môi trường, cộng đồng.

Làm sao để doanh nghiệp đạt thêm ngôi sao đỏ?

Ngoài việc thỏa mãn đầy đủ các nhóm tiêu chí: ĐẠT CHUẨN HỘI NHẬP và đạt ngôi sao xanh, Doanh nghiệp phải đạt thêm yếu tố phát triển bền vững (như quản lý được nhà cung cấp chiến lược, đảm bảo cung cấp nguyên liệu an toàn và có trách nhiệm), cụ thể:
– Doanh nghiệp có hệ thống quản lý nhà cung cấp chiến lược
– Doanh nghiệp có chương trình hỗ trợ nhà cung cấp chiến lược hướng đến cung cấp nguyên liệu an toàn & có trách nhiệm

Doanh nghiệp của tôi phải làm gì sau khi đạt được chứng nhận?

Khi được chứng nhận, doanh nghiệp phải có trách nhiệm:
– Đáp ứng tất cả các yêu cầu của bộ tiêu chí tại mọi thời điểm
– Cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu của BSA định kỳ và khi có sự việc bất thường xảy ra đối với sản phẩm được chứng nhận.

Doanh nghiệp của tôi có thể bị tước đi danh hiệu không?

Có. Nếu có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy nhà sản xuất sử dụng biểu tượng xếp hạng sao không đúng với thỏa thuận được ký kết với BSA trước đó, nhà sản xuất sẽ bị tước xếp hạng ngay lập tức và có thể bị từ chối xem xét xếp hạng trong vòng 12 tháng, quy định chị tiết theo Phụ lục 9: Quy định về xử phạt, treo và hủy chứng nhận.

Khi nào thì doanh nghiệp sẽ được cho là không tuân thủ và không được chứng nhận?

– Không phù hợp các yêu cầu đo ván. Quá trình đánh giá có thể kết thúc ngay khi có sự không phù hợp với bất kỳ điểm đo ván nào được phát hiện, hoặc
– Có ít hơn 60% số điểm phù hợp được tìm thấy hoặc
– Cần niều hơn 90 ngày để thực hiện hành động khắc phục và cung cấp bằng chứng thực hiện cho các đơn vị đánh giá.

Tôi có cơ hội khắc phục sai sót của mình để được chứng nhận không?

Có. Kể từ ngày kết thúc đánh giá, doanh nghiệp có tối đa 28 ngày để gửi CB báo cáo hành động khắc phục và không quá 90 ngày để gửi bằng chứng khắc phục cho các điểm không phù hợp được tìm thấy

Doanh nghiệp có được quyền thay đổi đơn vị đánh giá không?

Có. Nhưng doanh nghiệp chỉ được quyền thay đổi trong các trường hợp sau:
– Hoàn tất hành động khắc phục và cung cấp đầy đủ bằng chứng cho tất cả các điểm không phù hợp được phát hiện bởi tổ chức đánh giácũ.
– Không nằm trong danh sách treo hoặc hủy chứng nhận của Hội.
– Không có báo cáo không tuân thủ trong vòng 6 tháng.

Dữ liệu của doanh nghiệp được sử dụng, bảo mật và công bố như thế nào?

– BSA được phép sử dụng dữ liệu đăng ký cho các quá trình nội bộ và khi có trường hợp xử phạt hoặc tranh chấp.
– Nhà sản xuất, BSA và các CB có thể truy cập thông tin có liên quan trên cơ sở dữ liệu của BSA.
– Dữ liệu tối thiểu và mức độ công bố dữ liệu, cũng như các thông tin bổ sung được quy định tại ‘Quy định truy cập dữ liệu’.
– Trường hợp nhà sản xuất không đồng ý cung cấp và công bố dữ liệu theo ‘Quy định truy cập dữ liệu’ sẽ bị từ chối đăng ký chứng nhận.
– Không có bất kỳ dữ liệu nào, trừ các dữ liệu liệt kê trong ‘Quy định truy cập dữ liệu’, được BSA hay CB công bố với bên thứ ba mà không được sự đồng ý bằng văn bản của nhà sản xuất.

Nếu doanh nghiệp phản hồi, khiếu nại hay thắc mắc thì liên hệ như thế nào?

Nơi tiếp nhận: Phòng quản lý dự án Bộ Tiêu chí Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao – Chuẩn Hội Nhập.
Địa chỉ:111A, Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
Số điện thoại: (84) 28 3526 8820 
Email: everyone@bsas.com.vn
Việc giải quyết phản hồi và khiếu nại được quy định chi tiết trong Phụ lục 8: Quy trình xử lý phản hồi & Phàn nàn của Hội.

Hội DN HVNCLC