Vừa qua, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) có nhận được phản ánh về việc một công ty tư vấn nhận làm dịch vụ để doanh nghiệp đạt chứng nhận HVNCLC 2023 với chi phí 30 triệu đồng. Và với những điều khoản trong dự thảo “hợp đồng dịch vụ” cho thấy công ty tư vấn không hiểu và không nắm rõ về Chương trình HVNCLC. 
Hội DN HVNCLC cũng từng nhận được phản ánh về trường hợp là cá nhân gửi email mời doanh nghiệp làm hồ sơ để cấp chứng nhận HVNCLC với giá 120 triệu đồng. Chúng tôi khẳng định đây là hành vi vi phạm pháp luật và đã làm các biện pháp cần thiết để ngăn chặn kịp thời việc làm không hợp pháp này.
Thưa quý doanh nghiệp,
Một lần nữa, chúng tôi thông báo Logo HVNCLC là NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN, không phải giải thưởng hay danh hiệu. Nhãn hiệu chứng nhận là một danh xưng có tính pháp lý trong hệ thống các nhãn hiệu quốc gia, do Cục Sở hữu Trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ, trao quyền chủ sở hữu nhãn hiệu cho tổ chức chủ nhãn hiệu để trao lại theo một phương pháp và quy trình xác lập chuẩn, được công bố rộng rãi và đã được Hội DN HVNLCC thực hiện xuyên suốt 25 năm nay.
Mỗi năm chúng tôi cũng đều công khai lại “công thức” xác lập danh sách doanh nghiệp đạt nhãn hiệu nhứng nhận gồm 2 giai đoạn:
(1) Điều tra xã hội học theo cỡ mẫu của LHQ 2/10000, cách làm được Cục Sở hữu Trí tuệ thông qua.
(2) Sau khi có kết quả điều tra người tiêu dùng (online và offline) thì công khai kết quả trên báo để xã hội xem xét cùng với 3 biện pháp nữa: yêu cầu doanh nghiệp nộp hồ sơ minh bạch thông tin, gửi văn bản đề nghị tất cả Sở ngành liên quan pháp lý kinh doanh mỗi địa phương phản hồi các vi phạm của doanh nghiệp nếu có và tìm hiểu dư luận xã hội, báo chí, người tiêu dùng về các vi phạm của doanh nghiệp. Sau đó mới đăng tải công khai.
Một lần nữa, Hội DN HVNCLC khẳng định không thu bất kỳ khoản phí nào trong quá trình khảo sát, điều tra xã hội học từ người tiêu dùng cho đến việc cấp Nhãn hiệu chứng nhận HVNCLC.
Kết quà điều tra, cấp Nhãn hiệu chứng nhận HVNCL hằng năm là hoàn toàn khách quan, theo đúng quy trình đã được cơ quan chức năng công nhận, không có bất cứ sự can thiệp nào để làm thay đổi kết quả trong suốt 25 năm qua.
Do vậy, bất cứ hành vi của cá nhân, tổ chức nào liên quan đến việc mời chào, gợi ý “chi tiền để đạt danh hiệu HVNCLC” là lừa đảo, vi phạm pháp luật. Hội DN HVNCLC sẽ yêu cầu các cơ quan bảo vệ pháp luật vào cuộc điều tra, xử lý khi phát hiện những hành vi trên.

Ghi chú: Clip được thực hiện vào thời điểm các nhân vật giữ vai trò như giới thiệu
Hội DN HVNCLC