Hình ảnh logo “HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO - DO NGƯỜI TIÊU DÙNG BÌNH CHỌN” được in trái phép trên bao bì sản phẩm “NỆM” của Công Ty TNHH Happy Home Mattress

Hội DN HVNCLC