Giới thiệu Hội doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao

Hội Doanh nghiệp (DN) Hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC) ra đời vào tháng 3/2010 bằng Quyết định số 930 của...

Những điểm nổi bật trong hoạt động của Hội DN HVNCLC 10 năm qua

10 năm qua, kể từ khi Bộ Chính trị công bố cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt...

HVNCLC -Những cột mốc đáng nhớ

Hội DN.HVNCLC ngay từ khi thành lập đến nay, hoạt động không nhận ngân sách hay tài trợ của nhà nước, Hội...