Khởi động chương trình Ứng viên Hàng Việt Nam chất lượng cao 2022

Nhằm tạo không gian cho cộng đồng Doanh nghiệp (DN) truyền thông quảng bá sản phẩm, thương hiệu rộng rãi tới Người tiêu dung, Hội DN Hàng Việt Nam Chất lượng cao...

Báo cáo tổng kết Mekong Connect 2020

CÔNG TÁC TỔ CHỨC Khách mời danh dự: Ông Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên TW Đảng – Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ; Ông Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch...

Giới thiệu Hội doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao

Hội Doanh nghiệp (DN) Hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC) ra đời vào tháng 3/2010 bằng Quyết định số 930 của UBND TP.HCM ký ngày 2/3/2010.  Hội DN HVNCLC TP.HCM là một...

Những điểm nổi bật trong hoạt động của Hội DN HVNCLC 10 năm qua

10 năm qua, kể từ khi Bộ Chính trị công bố cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao...

HVNCLC -Những cột mốc đáng nhớ

Hội DN.HVNCLC ngay từ khi thành lập đến nay, hoạt động không nhận ngân sách hay tài trợ của nhà nước, Hội tự vận động các nguồn để tổ chức chương trình...