Home Chương trình HVNCLC

Chương trình HVNCLC

Danh sách DN có sản phẩm đạt danh hiệu HVNCLC 2019

Cuộc điều tra bình chọn Hàng Việt Nam chất lượng cao 2019 (HVNCLC) do Hội Doanh nghiệp (DN) HVNCLC chủ trì thực hiện đã chính thức khép lại sau ba tháng điều tra hiện...

Giới thiệu chương trình HVNCLC do người tiêu dùng bình chọn

1 - Đôi nét về chương trình “Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao” do người tiêu dùng bình chọn Từ khi Viêt Nam gia nhâp khối Asean (1996) những người khởi xướng chương trình “Hàng...

Quy trình điều tra bình chọn HVNCLC

HỘI DOANH NGHIỆP HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO  QUY TRÌNH ĐIỀU TRA BÌNH CHỌN HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO  I - ĐẶT VẤN ĐỀ - Từ khi Việt Nam gia nhập khối ASEAN (1996) những người khởi...

Quy chế cấp Giấy chứng nhận HVNCLC do người tiêu dùng bình chọn

- Căn cứ giấy chứng nhận số 7134/ĐKHĐSH ngày 24/06/2014 của Cục Sở hữu Trí tuệ xác nhận Hội DN HVNCLC TPHCM là chủ sở hữu chính thức Nhãn hiệu chứng nhận...

Quy chế sử dụng nhãn hiệu HVNCLC do người tiêu dùng bình chọn

- Căn cứ giấy chứng nhận số 7134/ĐKHĐSH ngày 24/06/2014 của Cục Sở hữu Trí tuệ xác nhận Hội DN HVNCLC TPHCM là chủ sở hữu chính thức Nhãn hiệu chứng nhận...

Danh mục ngành hàng được Cục Sở hữu trí tuệ chấp thuận cấp nhãn...

Dưới đây là danh mục ngành hàng được Cục Sở hữu trí tuệ chấp thuận để Hội DN HVNCLC cấp nhãn hiệu chứng nhận HVNCLC  MN NGÀNH HÀNG NHÓM SẢN PHẨM/ SẢN PHẨM GHI CHÚ 1 NGÀNH BÁNH KẸO Bánh...

Giải đáp các thắc mắc phổ biến của DN và người tiêu dùng về...

Cuộc điều tra HVNCLC hàng năm hiện nay do đơn vị nào đứng ra tổ chức? Trả lời: Căn cứ quyết định số 4395/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Uỷ ban...