Home Chương trình HVNCLC

Chương trình HVNCLC

Cảnh giác trước những lời mời “Đóng tiền để đạt chứng nhận HVNCLC”

Vừa qua, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) có nhận được phản ánh về việc một công ty tư vấn nhận làm dịch vụ để doanh nghiệp...

Quy chế xử lý hành vi sử dụng trái phép nhãn hiệu HVNCLC

Hội Doanh Nghiệp Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao (HVNCLC) TP.HCM vừa ra Quyết định (số 37 ngày 19 tháng 09) ban hành Quy chế xử lý hành vi sử dụng trái...

Giới thiệu chương trình HVNCLC do người tiêu dùng bình chọn

“Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao” do Người tiêu dùng bình chọn là Chương trình hoàn toàn miễn phí! 1 - Đôi nét về chương trình “Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao” do người tiêu...

Quy trình điều tra bình chọn HVNCLC

“Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao” do Người tiêu dùng bình chọn là chương trình hoàn toàn miễn phí HỘI DOANH NGHIỆP HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO  QUY TRÌNH ĐIỀU TRA BÌNH CHỌN HÀNG VIỆT NAM CHẤT...

Quy chế cấp Giấy chứng nhận HVNCLC do người tiêu dùng bình chọn

HỘI DN HVNCLC                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số 01/2014/QC-HDNHVNCLC                 Độc...

Quy chế sử dụng nhãn hiệu HVNCLC do người tiêu dùng bình chọn

HỘI DN HVNCLC                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số 02/2014/QC-HDNHVNCLC                 Độc lập...

Danh mục ngành hàng được Cục Sở hữu trí tuệ chấp thuận cấp nhãn...

Dưới đây là danh mục ngành hàng được Cục Sở hữu trí tuệ chấp thuận để Hội DN HVNCLC cấp nhãn hiệu chứng nhận HVNCLC  MN NGÀNH HÀNG NHÓM SẢN PHẨM/ SẢN PHẨM GHI CHÚ 1 NGÀNH BÁNH KẸO Bánh...

Giải đáp các thắc mắc phổ biến của DN và người tiêu dùng về...

Cuộc điều tra HVNCLC hàng năm hiện nay do đơn vị nào đứng ra tổ chức? Trả lời: Căn cứ quyết định số 4395/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Uỷ ban...