Home Chương trình HVNCLC

Chương trình HVNCLC

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 604 DOANH NGHIỆP HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO 2020

Cuộc khảo sát Người tiêu dùng (NTD) bình chọn Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao (HVNCLC) 2020 do Hội DN HVNCLC chủ trì đã bắt đầu từ tháng 10.2019. Kết quả sơ...

Danh sách DN HVNCLC 2019

Cuộc điều tra bình chọn Hàng Việt Nam chất lượng cao 2019 (HVNCLC) do Hội Doanh nghiệp (DN) HVNCLC chủ trì thực hiện đã chính thức khép lại sau ba tháng điều tra hiện...

Giới thiệu chương trình HVNCLC do người tiêu dùng bình chọn

1 - Đôi nét về chương trình “Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao” do người tiêu dùng bình chọn Từ khi Viêt Nam gia nhâp khối Asean (1996) những người khởi xướng chương trình “Hàng...

Quy trình điều tra bình chọn HVNCLC

HỘI DOANH NGHIỆP HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO  QUY TRÌNH ĐIỀU TRA BÌNH CHỌN HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO  I - ĐẶT VẤN ĐỀ - Từ khi Việt Nam gia nhập khối ASEAN (1996) những người khởi...

Quy chế cấp Giấy chứng nhận HVNCLC do người tiêu dùng bình chọn

HỘI DN HVNCLC                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số 01/2014/QC-HDNHVNCLC                 Độc...

Quy chế sử dụng nhãn hiệu HVNCLC do người tiêu dùng bình chọn

HỘI DN HVNCLC                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số 02/2014/QC-HDNHVNCLC                 Độc lập...

Danh mục ngành hàng được Cục Sở hữu trí tuệ chấp thuận cấp nhãn...

Dưới đây là danh mục ngành hàng được Cục Sở hữu trí tuệ chấp thuận để Hội DN HVNCLC cấp nhãn hiệu chứng nhận HVNCLC  MN NGÀNH HÀNG NHÓM SẢN PHẨM/ SẢN PHẨM GHI CHÚ 1 NGÀNH BÁNH KẸO Bánh...

Giải đáp các thắc mắc phổ biến của DN và người tiêu dùng về...

Cuộc điều tra HVNCLC hàng năm hiện nay do đơn vị nào đứng ra tổ chức? Trả lời: Căn cứ quyết định số 4395/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Uỷ ban...