Bộ tiêu chí Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao – Chuẩn hội nhập là bộ tiêu chuẩn mới của Hội DN Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao, được xây dựng dựa trên sự kế thừa các quy định, thực hành hiện có tại VN, được diễn giải và đảm bảo giám sát quá trình áp dụng tuân thủ các quy định về công nhận, chứng nhận quốc tế có liên quan. Hội luôn duy trì sự tín nhiệm của thị trường đối với Bộ tiêu chí bằng cách thiết lập quan hệ với các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế như FoodPlus GmbH, NOAA Fisheries, GFSI, GMP+ International,…
 
Người tiêu dùng có được bình chọn cho Hàng Việt Nam chất lượng cao sau khi đã có Bộ tiêu chí không?

Có. Được người tiêu dùng bình chọn là một trong những tiêu chí đánh giá để đạt được HVNCLC – Chuẩn hội nhập

Người tiêu dùng bình chọn doanh nghiệp đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao bằng cách nào?

– Người tiêu dùng ở 12 tỉnh thành sẽ được phỏng vấn trực tiếp.
– Từ những bình chọn của người tiêu dùng, Hội Doanh nghiệp Bộ Tiêu chí sẽ tìm ra những doanh nghiệp đủ điều kiện đạt nhãn hiệu chứng nhận.

HVNCLC và HVNCLC – Chuẩn hội nhập khác gì nhau?

Sản phẩm mang nhãn hiệu Bộ tiêu chí sẽ được:
+ Định hướng sản xuất lấy an toàn thực phẩm
+ Phòng ngừa, loại bỏ và giảm thiểu các rủi ro liên quan đến an toàn của sản phẩm
+ Giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường và thực hành trách nhiệm xã hội.
+ Các doanh nghiệp này còn có cơ hội hướng ra thị trường quốc tế.

Sản phẩm dán nhãn ngôi sao xanh có ý nghĩa gì?

Đây là doanh nghiệp sản xuất thực phẩm an toàn & có trách nhiệm với người lao động và môi trường.

Sản phẩm dán nhãn ngôi sao đỏ có ý nghĩa gì?

Đây là doanh nghiệp sản xuất thực phẩm an toàn, có trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững: quản lý được nhà cung cấp chiến lược, đảm bảo cung cấp nguyên liệu an toàn và có trách nhiệm.

Hội DN HVNCLC