Bản tin truyền hình Niềm tin hàng Việt phát sóng ngày 4/3/2023
1. TRIỂN LÃM VÀ HỘI THẢO HORTEX VIETNAM 2023
2. NGÂN HÀNG ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP THÁO GỠ KHÓ KHĂN, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN
3. NÔNG DÂN NHIỀU NƠI “CHẠY ĐUA” TRỒNG SẦU RIÊNG
4. VÀO BẾP TINH HOA ẨM THỰC VIỆT LÀM MÓN CHẢ NGHÊU HẤP SỐT NƯỚC MẮM CHUA NGỌT

Đăng ký để theo dõi những videos mới hàng ngày: http://bit.ly/bsachannel
Fanpage HVNCLC: http://bit.ly/HVNCLC_fanpage
Fanpage BSA channel: http://bit.ly/bsachannel_fanpage
BSA CHANNEL