Nghệ nhân Bùi Thị Sương biểu diễn bánh tráng rế tại Phiên chợ xanh tử tế

https://www.youtube.com/watch?v=MuLNRPKcYss

BSA CHANNEL