Những ngày qua, vấn đề về Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN-12607:2019) về quy phạm thực hành sản xuất nước mắm đang làm nóng các cơ quan truyền thông, các diễn đàn, trang mạng xã hội… Trong khi đó, nhiều người tiêu dùng hiện nay chưa biết cách phân biệt một sản phẩm nước mắm truyền thống, hay có Chỉ dẫn địa lý như thế nào.

BSA