Để xuất khẩu một cách bền vững, bám rễ sâu tại thị trường EU, doanh nghiệp Việt Nam cần thay đổi nhiều hơn nữa

 

Giải bài toán bảo quản để nông sản Việt vươn tầm I BSA Channel

BSA CHANNEL