Thiết kế máy lọc nước này cơ bản gồm những phần như: 3 bình lọc thô, 2 bình lọc tinh, và 1 bình lọc RO. Người dân khi sử dụng sẽ bơm nước mặn ở sông vào, sau đó nước sẽ đi qua các hệ thống trên, đầu ra cuối cùng là nước ngọt, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn để tưới tiêu cho những vườn cây đang khô cháy vì thiếu nước ngọt.

BSA CHANNEL