Bản tin truyền hình Niềm tin hàng Việt phát sóng trên Đài truyền hình Vĩnh Long ngày 7/10/2019