Để tránh mọi người tập trung đông tại điểm phát từ thiện, Ngân hàng thực phẩm Việt Nam (Foodbank) đã nảy ra ý tưởng cơm di động miễn phí, giao cho các tình nguyện viên mỗi người một xe chở theo thùng đựng cơm đi khắp Sài Gòn để phân phát cho người nghèo.

BSA CHANNEL