Chợ nông sản Portland (Oregon, Mỹ) được thành lập từ năm 1992, chỉ họp vào mùa xuân, mùa hè. Chợ có cả ban nhạc sống, ca hát vui nhộn trong chợ phiên giữa lòng đô thị.

BSA Channel