Ở miền Tây, vùng nguyên liệu rau củ quả tươi còn “mênh mông”, nhiều cơ sở chọn giải pháp sấy làm cách tham gia giải cứu nông sản, đã tự lượng sức mình trước bài toán khó.

BSA Channel