Hội DN.HVNCLC ngay từ khi thành lập đến nay, hoạt động không nhận ngân sách hay tài trợ của nhà nước, Hội tự vận động các nguồn để tổ chức chương trình phục vụ hội viên.
Thời gian qua, Hội tập trung nhiều cho các hoạt động xúc tiến thị trường nội địa với Hàng Việt về nông thôn, Hàng Việt vào chợ truyền thống, Phát triển Sản phẩm mới…, Đổi mới sáng tạo, bước đầu chuẩn bị cho việc thâm nhập thị trường khu vực. Tập trung đẩy nhanh hoạt động hỗ trợ DN đổi mới sáng tạo, thay đổi công nghệ và thâm nhập thị trường quốc tế trong sản xuất, kinh doanh.
Dưới đây là những cột mốc đáng nhớ của HVNCLC trên đường phát triển.
Hội DN HVNCLC