Ảnh minh họa

Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia TCVN-12607:2019 về quy phạm thực hành sản xuất nước mắm, do Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NN-PTNT) soạn thảo vừa qua đã gây nhiều tranh cãi. Đến mức, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã phải chỉ đạo Bộ NN-PTNT tổ chức đối thoại tạo thống nhất, bảo đảm sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng và không để ảnh hưởng tiêu cực tới sản xuất, kinh doanh nước mắm truyền thống.

BSA