Tại Việt Nam, người tiêu dùng, nhất là giới trẻ, đang rủ nhau sử dụng các loại ống hút có chất liệu thân thiện với môi trường để góp phần giảm thiểu lượng ống hút nhựa thải ra. Vậy, đó là những loại ống hút nào?

https://www.youtube.com/watch?v=C0GbcUH0FwI&t=11s

BSA Channel