Cuộc khảo sát bình chọn Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao (HVNCLC) 2024 do Hội DN HVNCLC chủ trì thực hiện đã có kết quả sơ bộ: 642 doanh nghiệp được Người tiêu dùng bình chọn HVNCLC 2024 và công bố danh sách sơ bộ Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 2024 trên các phương tiện truyền thông vào ngày 01/1/2024.
Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao đã thông báo thời gian nộp hồ sơ muộn nhất là ngày 31/1/2024 và đến nay đã tiếp nhận hơn 490 hồ sơ của doanh nghiệp gởi về.
Tuy nhiên, do thời điểm cuối năm, nhiều Doanh nghiệp liên hệ đề nghị gia hạn thời gian để có thể tập trung làm hồ sơ đúng theo qui định và đảm bảo nghiêm túc minh bạch. Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao quyết định kéo dài thêm thời gian nhận hồ sơ minh bạch thông tin của Doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn 2024 đến 22g00 ngày 23/2/2024.
Sau thời gian này, nếu các Doanh nghiệp chưa hoàn tất hồ sơ, Ban tổ chức sẽ không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào từ phía doanh nghiệp.
Mọi thông tin vui lòng gửi về VP Hội:
  1. C. Cẩm Tiên: 0909.390.940 | Email: camtien@bsa.org.vn
  2. A. Hữu Phước: 0974.948.497 | Email: huuphuoc@bsa.org.vn