Trao chứng nhận cho các DN đạt HVNCLC Chuẩn hội nhập đợt 2.

Năm thứ 21 của chương trình Hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC), trong hoàn cảnh hội nhập với kinh tế thế giới, hội Doanh nghiệp HVNCLC đã xây dựng bộ tiêu chí HVNCLC – Chuẩn hội nhập.

Sau một năm triển khai, bộ tiêu chí “HVNCLC – Chuẩn hội nhập đã được công nhận và ngày càng phổ biến rộng rãi.

Ngày 2/3/2017 (ngày công bố danh hiệu HVNCLC năm 2017), hội Doanh nghiệp HVNCLC đã chính thức công bố bộ tiêu chí HVNCLC – Chuẩn hội nhập với sự cộng tác của bộ Khoa học và công nghệ, cục Sở hữu trí tuệ, để tạo nền tảng pháp lý cho hội Doanh nghiệp HVNCLC cấp lại giấy chứng nhận cho doanh nghiệp, thành lập hai hội đồng chuyên gia là hội đồng tư vấn xây dựng, quảng bá bộ tiêu chí; và hội đồng chuyên môn kỹ thuật, để xây dựng bộ tiêu chí và đánh giá các doanh nghiệp. Đặc biệt, dự án có sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Quân, nguyên bộ trưởng bộ Khoa học và công nghệ, với vai trò là chủ tịch hội đồng chuyên gia cao cấp.

Trong năm 2017, ban quản trị dự án bộ tiêu chí HVNCLC – Chuẩn hội nhập tập trung vào sáu nội dung chính: xây dựng bộ tiêu chí HVNCLC – Chuẩn hội nhập ngành thực phẩm; xét duyệt và cấp chứng nhận HVNCLC – Chuẩn hội nhập cho 62 doanh nghiệp (vừa kết nạp thêm 4 doanh nghiệp), thành lập câu lạc bộ “Doanh nghiệp chuẩn hội nhập”; ký kết biên bản hợp tác “Thừa nhận lẫn nhau” với cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế như: ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM, GlobalGAP, GMP+ International; nghiên cứu và phổ biến 12 chương trình về các quy định, xu hướng an toàn thực phẩm mới của thế giới; quảng bá bộ tiêu chuẩn và hỗ trợ thương mại hoá sản phẩm của doanh nghiệp qua các hội chợ trong nước và tổ chức 8 chương trình xúc tiến thương mại tại nước ngoài; xây dựng bộ tiêu chuẩn phi thực phẩm.

Trong năm 2017, hội Doanh nghiệp HVNCLC, dự án bộ tiêu chí HVNCLC – Chuẩn hội nhập đã làm việc với các cơ quan quản lý, các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế, để giới thiệu bộ tiêu chí, cũng như ký kết các biên bản thoả thuận “Thừa nhận lẫn nhau”. Kết quả: đã ký kết biên bản ghi nhớ “Thừa nhận lẫn nhau” với ban quản lý An toàn Thực phẩm (ATTP) TP.HCM, với tổ chức GMP + International, tổ chức quản lý các tiêu chuẩn GMP+. FoodPLUS GmbH, tổ chức quản lý tiêu chuẩn GlobalGAP đã đồng ý triển khai thực hiện các thủ tục để bộ tiêu chí HVNCLC – Chuẩn hội nhập trở thành tiêu chuẩn LocalGAP của họ.

Điểm nhấn hoạt động của bộ tiêu chí HVNCLC – Chuẩn hội nhập là vào tháng 3.2017, hội đã đến Hoa Kỳ để tham vấn về bộ tiêu chí trên với 10 cơ quan: bộ Nông nghiệp, Thượng và Hạ viện, Hải quan, hai hệ thống siêu thị, các tổ chức liên quan quản lý chất lượng, tiêu chuẩn như: USDA, GMA, JIFSAN, CFA và AOAC. Tại chương trình xúc tiến thương mại ở Thái Lan (2 – 5/8/2017), hội Doanh nghiệp HVNCLC cũng đã giới thiệu bộ tiêu chí tại sự kiện kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp Việt Nam và hơn 50 doanh nghiệp Thái Lan (Big C, Central Group Thái Lan, Siam Thái Lan…)

Điểm nhấn hoạt động của bộ tiêu chí HVNCLC – Chuẩn hội nhập trong năm 2018 là xây dựng bộ tiêu chí về nhóm ngành phi thực phẩm, sau khi đã thu thập ý kiến với các hiệp hội chuyên ngành. Cũng trong năm 2018, dự án sẽ xây dựng ứng dụng (quen gọi là app – application) có tên là “APP” HVNCLC – Chuẩn hội nhập, để khách hàng kiểm soát và đánh giá chất lượng hàng hoá của các doanh nghiệp Việt đạt chuẩn HVNCLC – Chuẩn hội nhập.

HVNCLC – Chuẩn hội nhập