Mekong Connect lần thứ 4 với chủ đề “LIÊN KẾT CHUỖI GIÁ TRỊ ĐỒNG BẰNG, TĂNG CƯỜNG HỘI NHẬP THỊ TRƯỜNG” đã kết thúc thành công với sự tham dự của gần 800 khách đến từ các tỉnh thành ĐBSCL, các tỉnh thành lân cận và TP.HCM, đặc  biệt là các diễn giả, chuyên gia, các vị lãnh đạo từ trung ương đến địa phương đều đặc biệt quan tâm đến sự kiện.

BSA Channel