Danh sách 527doanh nghiệp HVNCLC 2015

Sau 3,5 tháng điều tra hiện trường và 01 tháng ghi nhận thông tin xác minh từ doanh nghiệp, người tiêu dùng, các cơ...

Danh sách 476 doanh nghiệp HVNCL 2014

  Sữa và các sản phẩm từ sữa CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM - VINAMILK CÔNG TY TNHH FRIESLAND CAMPINA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN...

Danh sách 427 doanh nghiệp HVNCLC 2013

STT TÊN DOANH NGHIỆP 1 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM - VINAMILK 2 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN FRIESLANDCAMPINA VIỆT NAM 3 CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG AN 4 CÔNG...

Danh sách 419 doanh nghiệp HVNCLC 2012

STT TÊN DOANH NGHIỆP 1 Chi nhánh Chăn nuôi & Chế biến thực phẩm Sài gòn - Sagrifood  2 Chi nhánh Chăn nuôi Bình Minh  3 Chi nhánh SX - TM...

Danh sách 475 doanh nghiệp HVNCLC 2011

STT TÊN DOANH NGHIỆP 1 Chi nhánh Chăn nuôi & Chế biến thực phẩm Sài gòn - Sagrifood  2 Cơ sở Bánh ngọt Hỷ Lâm Môn  3 Cơ sở Chế biến...

Danh sách 771 doanh nghiệp HVNCLC 2010

STT TÊN DOANH NGHIỆP 1 Chi nhánh Chăn nuôi & Chế biến thực phẩm Sài gòn - Sagrifood  2 Cơ sở Bánh ngọt Hỷ Lâm Môn  3 Cơ sở Bình Đông  4 Cơ...

Danh sách 338 doanh nghiệp HVNCLC 2009

STT TÊN DOANH NGHIỆP  31 1 Chi nhánh Chăn nuôi & Chế biến thực phẩm Sài gòn - Sagrifood  2 Chi nhánh Miền Nam công ty cổ phần Động Lực...

Danh sách 426 doanh nghiệp HVNCLC 2008

STT TÊN DOANH NGHIỆP  31 1 Cơ sở Bánh ngọt Hỷ Lâm Môn  2 Cơ sở Giày da Đông Hải  3 Cơ sở Giày dép da Long Thành  4 Cơ sở Giày dép Dũng  5 Cơ...

Danh sách 656 doanh nghiệp HVNCLC 2007

STT TÊN DOANH NGHIỆP 1 Cơ sở Bánh ngọt Hỷ Lâm Môn  2 Cơ sở Bình Nguyên  3 Cơ sở Chế biến tàu vị iểu Trường Thành  4 Cơ sở Điện cơ Phương...

Danh sách 625 doanh nghiệp HVNCLC 2006

STT TÊN DOANH NGHIỆP 1 Cơ sở Bình Nguyên  2 Cơ sở Chế biến tàu vị iểu Trường Thành  3 Cơ sở Giày dép da Long Thành  4 Cơ sở Giày dép Dũng  5 Cơ...