Tiêu chuẩn ghi nhãn chất lượng đối với rau quả và rau quả chế biến theo Quy định tiêu chuẩn hoá và ghi nhãn thích hợp của các sản phẩm nông nghiệp, lâm sản và Quy định vệ sinh thực phẩm.

Ghi nhãn chất lượng rau, quả và sản phẩm chế biến phải được thể hiện bằng tiếng Nhật và tuân thủ các luật và quy định sau: 1) Quy định về tiêu chuẩn hoá và ghi nhãn thích hợp các sản phẩm nông nghiệp và lâm nghiệp, 2) Quy định vệ sinh thực phẩm, 3) Quy định đo lường, 4) Quy định về y tế, 5) Quy định về thúc đẩy sử dụng hiệu quả các nguồn lực, 6) Quy định chống lại các khoản phí không hợp pháp và diễn giải gây hiểu lầm, và 7) Quy định phòng chống cạnh tranh không lành mạnh và Quy định về thương hiệu.

Tên sản phẩm phải được cung cấp trên nhãn phù hợp với Quy định tiêu chuẩn hoá và ghi nhãn thích hợp của luật về Sản phẩm nông nghiệp và lâm nghiệp và vệ sinh thực phẩm.

Thành phần của sản phẩm phải được liệt kê theo thứ tự giảm dần từ mức cao nhất đến thấp nhất trên nhãn phù hợp với Quy định tiêu chuẩn hoá và ghi nhãn thích hợp của luật về Sản phẩm nông nghiệp và lâm nghiệp và vệ sinh thực phẩm.

Chất phụ gia. Tên phụ gia được sử dụng phải được liệt kê theo thứ tự giảm dần từ mức cao nhất đến thấp nhất trên nhãn phù hợp với Quy định vệ sinh thực phẩm. Để biết chi tiết về cách sử dụng và bảo quản phụ gia, thông báo số 370 của bộ Y tế, lao động và phúc lợi “Tiêu chuẩn về thực phẩm và phụ gia” quy định giới hạn tối đa cho phép của các chất phụ gia cho mỗi loại thực phẩm.

Chất dị ứng. Khi các sản phẩm có chứa các thành phần cụ thể như trong hình phía dưới, khuyến nghị ghi rõ trên nhãn theo Quy định vệ sinh thực phẩm để ngăn chặn các mối nguy hiểm cho người tiêu dùng.

Thực phẩm tái tổ hợp

Cần ghi nhãn  thực phẩm tái tổ hợp cho  các sản phẩm nông nghiệp được liệt kê dưới đây và các sản phẩm chế biến có liên quan.

Sản phẩm nông nghiệp và chế biến yêu cầu ghi nhãn thực phẩm tái tổ hợp

Trọng lượng phải được thể hiện rõ bằng đơn vị gram hoặc lít trên nhãn. Dung sai giữa trọng lượng thực và trọng lượng ghi trên nhãn phải nằm trong mức cho phép.

Ngày hết hạn.Thông tin ngày hết hạn phải bao gồm ngày hết hạn và ngày “best by” (sử dụng tốt nhất). Thông tin đầu tiên áp dụng cho các loại thực phẩm có chất lượng giảm nhanh trong vòng năm ngày kể từ ngày sản xuất, trong khi thông tin sau áp dụng cho loại thực phẩm có chất lượng không dễ bị hư hỏng nhanh.

Bảo quản. Phương pháp bảo quản để duy trì hương vị ở trạng thái chưa mở cho đến ngày “best by” phải được ghi trên nhãn phù hợp với Quy định tiêu chuẩn hoá và ghi nhãn thích hợp của luật Nông nghiệp và lâm sản và vệ sinh thực phẩm. Thực phẩm yêu cầu ghi nhãn ngày hết hạn phải được đánh dấu “Bảo quản dưới 10 độ C” trong khi các nhãn “best by” phải được đánh dấu “Tránh ánh sáng trực tiếp ở nhiệt độ phòng”. Tuy nhiên, có thể không cần áp dụng cho các sản phẩm có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng.

Nước xuất xứ. Thông tin về nước xuất xứ phải được ghi trên nhãn sản phẩm nhập khẩu.

Nhà nhập khẩu.Tên và địa chỉ của nhà nhập khẩu phải được ghi trên nhãn.Đối với các sản phẩm được chế biến tại Nhật Bản sử dụng nguyên liệu nhập khẩu, tên và địa chỉ của nhà sản xuất hoặc đại lý phải được ghi trên nhãn.

Thông tin dinh dưỡng phải được thể hiện trên nhãn, theo thứ tự sau:

a) Calories (kcal hay kilocalories)

b) Protein (g hay grams)

c) Chất béo (g hay grams)

d) Carbohydrate (g hay grams)

e) Sodium

f) Các thành phần dinh dưỡng khác

Ngân Giang