Khách mời chia sẻ trong buổi Livestream là ông Trương Gia Bảo – Chủ tịch Liên minh chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (DTS) và bà Nguyễn Ngọc Quỳnh – CEO của DTS.
SỐ HÓA cùng với CHUẨN HÓA và THƯƠNG MẠI HÓA là những chủ đề then chốt, xuyên suốt của Hội DN HVNCLC nhằm thúc đẩy nâng chất sản phẩm, nâng cao hiệu quả quản lý và kết nối thị trường cho đồng doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập ngày càng rộng với rất nhiều hiệp định thương mại được mở ra.
Sau thành công của chương trình Đổi mới sáng tạo với sự đồng hành của Bộ KH – CN suốt nhiều năm qua, Hội DN HVNCLC tiếp tục hợp tác với DTS để hỗ trợ DN chuyển đổi số, bước mạnh vào thị trường thương mại điện tử – mua bán online trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, làm gián đoạn nặng nề các hoạt động thương mại truyền thống.
DTS với chiến lược và cách làm khá phù hợp với chủ trương “SỐ HÓA”, sẽ là một trong những đối tác của Hội DN HVNCLC về việc tổ chức những chương trình huấn luyện, đào tạo, hỗ trợ bán hàng và truyền thông, nhằm nâng cao năng lực kinh doanh thương mại điện tử cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong Hội DN HVNCLC.
Nội dung hợp tác này sẽ bắt đầu bằng một chương trình với tên gọi Go – Online, là chương trình tư vấn và huấn luyện kiến thức kinh doanh online và chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với chương trình Go – Online này các nhiệm vụ chính là tập trung vào nghiệp vụ bán hàng, marketing, cách chăm sóc khách hàng online… cho doanh nghiệp.
Theo BSA Channel