Nhập khẩu sản phẩm bật lửa (mã HS 9613) yêu cầu tuân thủ các thủ tục cho phép miễn áp dụng Quy định An toàn khí áp cao.

1. Quy định An toàn khí áp cao: Trong thủ tục hải quan nhập khẩu đối với sản phẩm bình xịt không thuộc nhóm sản phẩm được miễn trừ quy định này (ví dụ: bình xịt, quẹt lửa, bình gas của thiết bị nấu ăn di động…), tuy nhiên, cơ quan kiểm tra Nhật Bản hoặc nước ngoài hoặc nhà sản xuất khí gas cho loại sản phẩm này, hoặc người nhập khẩu phải chuẩn bị giấy tờ chứng minh về kết quả thử nghiệm, và phải được xác nhận rằng sản phẩm đáp ứng các yêu cầu do bộ trưởng bộ Kinh tế, thương mại và công nghiệp ký trong thông báo. Nếu không có tài liệu nào được nộp hoặc kết quả kiểm tra cho bất kỳ mục nào bị “thất bại”, cần phải có sự kiểm tra của lãnh đạo địa phương có thẩm quyền (nhằm mục đích
thanh kiểm tra hàng nhập khẩu).

2. Luật Hải quan (các sản phẩm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ). Cấm nhập khẩu đối với các sản phẩm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ như hàng hoá giả mạo và các sản phẩm sử dụng các tên dễ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng (ví dụ hàng hoá xâm phạm quyền thương hiệu, bản quyền, quyền liên quan, quyền bằng sáng chế, quyền mô hình tiện ích hoặc quyền thiết kế). Theo luật Phòng chống cạnh tranh không lành mạnh và các luật khác, việc nhập khẩu sẽ bị đình chỉ ngay cả khi nhà nhập khẩu không biết rằng hàng hoá đó vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, theo đạo luật Chống lại thu lợi bất chính và chỉ dẫn gây hiểu nhầm, chẳng hạn như bán hàng thu lợi vượt mức và thông tin ghi trên nhãn không chính xác, có thể gây hiểu lầm cho người tiêu dùng.

3. Quy định An toàn sản phẩm tiêu dùng: Trong trường hợp xảy ra sự cố nghiêm trọng về sản phẩm, nhà nhập khẩu sản phẩm tiêu dùng phải nộp báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ về tên và mẫu sản phẩm, chi tiết về sự cố, số lượng hàng hoá nhập khẩu và đã bán trong vòng mười ngày kể từ ngày các nhà khai thác kinh doanh, bao gồm cả các nhà nhập khẩu biết đến thực tế của sự cố (Điều 35). Tất cả các nhà nhập khẩu các sản phẩm tiêu dùng ở Nhật Bản, bất kể quy mô hoặc loại hình kinh doanh của họ, đều phải nộp báo cáo này về tai nạn/sự cố. Đã có báo cáo về các sự cố như quẹt lửa đột ngột phát nổ gây cháy trong khi đặt trên bảng điều khiển xe, các vụ cháy do lửa từ bật lửa quá lớn, v.v.

Chứng nhận SG được hiệp hội An toàn sản phẩm tiêu dùng uỷ quyền, là chứng nhận tự nguyện được trao cho các sản phẩm được công nhận đã đáp ứng các tiêu chuẩn bắt buộc đối với các sản phẩm an toàn được thành lập theo hệ thống chứng nhận SG. Chứng nhận SG được
áp dụng cho các sản phẩm bật lửa gas.

4. Quy định về Trách nhiệm pháp lý sản phẩm, tiêu chuẩn công nghiệp, v.v.: Việc chăm sóc cũng phải được thực hiện theo đúng quy định về Trách nhiệm pháp lý sản phẩm và các quy định khác.

Hiệp hội Doanh nghiệp thuốc lá Nhật Bản đã thiết lập các tiêu chuẩn an toàn tiêu dùng cho các loại hình bật lửa được sản xuất và bán bởi các doanh nghiệp thành viên (bao gồm cả các thương hiệu được cấp phép). Hiệp hội ban hành một con dấu “thông qua”, như tiêu chuẩn SG, đóng vai trò như là một bảo đảm trách nhiệm đối với các sản phẩm đã đạt được các tiêu chuẩn an toàn do cơ quan kiểm tra chính thức tiến hành.

Ngoài ra, cần lưu ý đến việc trong một số trường hợp một số các sản phẩm bật lửa cũng tuân theo các quy định về Phòng chống hoả hoạn và các hạn chế khác, tuỳ thuộc vào khối lượng và chủng hoá.

Ngân Giang