Giờ vàng đồng giá là một trong những điểm nhấn tại Hội chợ HVNCLC 2019 tại Cà Mau