18/12: Khai hội HVNCLC Buôn Ma Thuột 2018: – 170 doanh nghiệp/- 200 gian hàng/- Ngôi nhà chung HVNCLC – Chuẩn hội nhập/– Phiên chợ xanh – tử tế/- Chuyến xe bất ngờ/- Giờ vàng đồng gi/- Đại hội bếp chiến…

Khai hội HVNCLC Buôn Ma Thuột 2018: Chuyến xe bất ngờ, giờ vàng đồng giá…

170 Doanh nghiệp tham gia Hội chợ HVNCLC Buôn Ma Thuột 2018

Sơ đồ Hội chợ HVNCLC Buôn Ma Thuột 2018

BSA CHANNEL