Hội DN HVNCLC vừa nhận được công văn của Công ty TNHH SUPOR VIETNAM, cam kết khắc phục sai phạm về việc sử Logo HVNCLC. Theo đó, đối với sản phẩm mới, Công ty cam kết không còn in Logo HVNCLC. Đối với sản phẩm đang lưu thông, Công ty đang tiến hành rà soát, huy động nhân – vật lực để khắc phục… (Công văn đính kém bên dưới)

Như chúng tôi đã thông tin, Công ty TNHH SUPOR VIETNAM có sản phẩm được cấp chứng nhận danh hiệu HVNCLC trong hai năm 2010 và 2011. Theo quy chế, Doanh nghiệp chỉ được sử dụng Logo HVNCLC trong năm được cấp. Tuy nhiên, trong đợt rà soát định kỳ mới đây, Hội DN HVNCLC phát hiện Doanh nghiệp này vẫn gắn Logo trên các sản phẩm nhưng không ghi năm được cấp.

Công ty Cổ phần VPP Hồng Hà cam kết chấm dứt việc sử dụng trái phép Logo HVNCLC

Thông báo về các doanh nghiệp sử dụng trái phép Logo HVNCLC

Hội DN HVNCLC