Localg.a.p. là gì

Một số thông tin chính về localg.a.p. Bước đầu để tiến tới nông nghiệp an toàn và bền vững Localg.a.p. cũng là bước đệm...

Cách kiểm tra nguồn gốc sản phẩm Localg.a.p

Các bên liên quan có thể sử dụng cở sở dữ liệu trực tuyến của GLOBALG.A.P. để kiểm tra tính hiệu lực...

Tại sao Localg.a.p là giải pháp hoàn hảo cho bạn?

Lợi ích cho nhà bán lẻ và người mua hàng 1. Mua được sản phẩm từ địa phương và khu vực mà vẫn...

Bước đệm vươn tới GlobalGAP

Dù năm 2021, đại dịch Covid 19 diễn ra khốc liệt tại khu vực phía Nam, nhưng ngành nông nghiệp không ngừng...

LOCAL G.A.P – Tiêu chuẩn mới cho doanh nghiệp và nông dân

Đăng ký để theo dõi những videos mới hàng ngày: http://bit.ly/bsachannelFanpage HVNCLC: http://bit.ly/HVNCLC_fanpageFanpage BSA channel: http://bit.ly/bsachannel_fanpage BSA CHANNEL

LOCALG.A.P. – Bộ tiêu chí nâng tầm nông sản Việt

HVNCLC – Chuẩn hội nhập (GIS) với Bộ tiêu chí LOCALG.A.P. (PFA – CHUẨN CHO NÔNG HỘ CƠ BẢN) là một dự...

LocalG.A.P. vừa sức với nông dân Việt

Làm nông nghiệp theo LocalG.A.P. chắc chắn sẽ đạt khoảng 30% tiêu chuẩn của GlobalG.A.P. Và đó là những tiêu chuẩn quan trọng nhất,...

LocalG.A.P và câu chuyện quản lý rủi ro

Như đã trình bày trong số trước, rủi ro an toàn thực phẩm trong canh tác rau màu và trái cây, có thể đến...

LocalG.A.P – Bước đệm cho người yếu thế

Để đạt được chứng nhận GlobalG.A.P cần nhiều yêu cầu đòi hỏi khắt khe, do đó tiêu chuẩn LocalG.A.P mà Hội DN HVNCLC triển...

LOCAL G.A.P – “trạm trung chuyển” đến GLOBAL G.A.P

“Đòi hỏi của GLOBAL G.A.P rất cao, trong bối cảnh doanh nghiệp và nhà sản xuất Việt Nam còn nhỏ lẻ, để đạt được...