Vissan đạt danh hiệu Doanh nghiệp, Doanh nhân tiêu biểu TP.HCM 2020.

Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản Vissan vinh dự là một trong 100 doanh nghiệp TP.HCM tiêu biểu năm 2020, và ông Nguyễn Ngọc An- Tổng giám đốc công ty cũng vinh dự đạt danh hiệu “Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu năm 2020”.