Home Hàng Việt & Thị trường Chuyển động Bình Dương thành lập Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp

Bình Dương thành lập Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp

470
Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp không chỉ có vai trò hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư, mà còn tham mưu Sở Kế hoạch và Đầu tư quản lý nhà nước về doanh nghiệp.
Ngày 11/11, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương tổ chức lễ công bố thành lập Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp.
Trước đó, ngày 20/7 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã ký Quyết định thành lập Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương.
Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp gồm Ban Giám đốc và bốn phòng chuyên môn, nghiệp vụ (Phòng Hỗ trợ -Phát triển doanh nghiệp; Phòng Xúc tiến đầu tư; Phòng Xây dựng – Đấu thầu; Phòng Hành chính – Nhân sự).
Trung tâm này không chỉ có vai trò hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư, tăng trưởng thu hút đầu tư nước ngoài (FDI), khuyến khích khởi nghiệp… mà còn tham mưu, hỗ trợ Sở Kế hoạch và Đầu tư quản lý nhà nước về doanh nghiệp ở tỉnh Bình Dương.
Ông Trịnh Hoàng Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương, cho biết toàn tỉnh Bình Dương hiện có khoảng 50.000 doanh nghiệp với hơn 1,2 triệu lao động.
Việc thành lập Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư vấn, hỗ trợ, đào tạo, phát triển doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại tỉnh Bình Dương. Qua đó giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng tiếp cận các nguồn lực phát triển cho các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn tỉnh.
Tại buổi lễ, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp đã ký kết hợp tác với các đối tác gồm: Trung tâm Dịch vụ đối ngoại tỉnh (Sở Ngoại vụ); Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Phát triển công nghiệp (Sở Công Thương), VNPT Bình Dương và các doanh nghiệp.
Theo PLO