Kể từ khi NHNN giảm lãi suất điều hành lần 1 vào ngày 15/3, các nhà băng đã hạ lãi suất huy động và lãi suất cho vay bình quân liên NH cũng giảm sâu.
Diễn biến giảm nhanh của mặt bằng lãi suất đã tác động đến tâm lý sẽ giảm lãi vay của cộng đồng doanh nghiệp (DN).
Nhưng để kỳ vọng xu hướng này trở thành dài hạn và đưa lãi vay trở lại mức thấp như mong đợi của DN vẫn rất khó, thế nên, NHNN lại tiếp tục hạ lãi suất điều hành lần 2 chỉ trong 1 tháng, đồng thời lần này hạ cả trần lãi suất huy động dưới 6 tháng.
Xem chi tiết: tại đây https://thegioihoinhap.vn/kinh-doanh/tai-chinh-bds/nhnn-phai-tiep-tuc-su-dung-cay-gay-thay-vi-cu-ca-rot/