Diễn đàn và Hội chợ hàng Việt Nam xuất khẩu quy mô lớn sẽ diễn ra vào cuối tháng 5/2023 nhằm kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội xuất khẩu để mở rộng đầu ra cho hàng hoá.

Xem tiếp tại đây: https://thegioihoinhap.vn/tiep-thi-4-0/chuyen-tiep-thi/tp-hcm-lan-dau-tien-to-chuc-dien-dan-va-hoi-cho-hang-xuat-khau/